Taxaties

 

Taxaties

Waarom een taxatierapport?

Banken en geldverstrekkende instellingen stellen vaak een taxatierapport als eis voordat ze tot financiering overgaan, dit kan zijn voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek, oversluiten of hypothecaire lening. De bank of geldverstrekkende instelling wil graag een bewijs van de werkelijke waarde, van het huis dat gefinancierd moet worden. De taxatie moet uitgevoerd worden door een erkend taxateur. Een taxatierapport aangevraagd bij AAGEE Makelaardij & Taxaties wordt door alle banken geaccepteerd. De taxatie wordt altijd uitgevoerd door een taxateur die bekend is met de lokale huizenmarkt, aangesloten bij de VBO en ingeschreven in het register van het SCVM, Stichting Certificering VBO Makelaars.

Zegt het taxatierapport iets over de bouwkundige staat?

Alleen over de onderhoudsstaat. De taxateur kan wel adviseren om een nader bouwkundig onderzoek uit te laten voeren.

Welke waardebegrippen worden in een taxatierapport gebruikt?

Het hangt af van het doel waarvoor de taxatie is aangevraagd welke waardebegrippen er gebruikt worden. Veelgebruikte begrippen bij taxatie zijn:

Marktwaarde

Dit is de waarde die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Herbouwwaarde (ten behoeve van de verzekering)

Dit is een indicatie van de kostprijs om de huidige woning op dezelfde plaats opnieuw te laten bouwen.

Wat zijn verschotten?

De taxateur moet voor een taxatie alle factoren die een positieve of negatieve invloed op de waardebepaling kunnen uitoefenen onderzoeken. Het kan daardoor voorkomen dat u extra kosten moet betalen.

Dit kan zijn voor onderzoek naar:

 • veranderingen in beleid, bestemming of gebruik door gemeente of provincie. Dit kunnen veranderingen zijn in bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffing.
 • informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventueel aanwezige oude olietanks, enz.
 • vergunningen verleend aan derden die het woonplezier kunnen beïnvloeden.
 • informatie van het kadaster
 • eigendomsrechten

Voor het opvragen van dit soort informatie brengt de gemeente kosten in rekening. Deze kosten zijn de zogenaamde 'verschotten'. Iedere gemeente bepaald zelf de prijs voor deze verschotten en verschilt dus per gemeente.

Wat staat er in het taxatierapport?

Zodra alle gegevens verzameld en verwerkt zijn kan het taxatierapport opgemaakt worden. Het wordt opgesteld volgens een standaard model financiering woonruimte en voldoet aan model 2011. Hierdoor wordt het geaccepteerd door alle banken, maar ook door de Stichting Waarborgfonds Eigen woningen ten behoeve van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Het taxatierapport bevat altijd een kadastraal uittreksel (mits bij het kadaster aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden zo mogelijk ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen.

Het rapport bevat de volgende onderdelen:

 • Privaatrechtelijke aspecten
 • Omschrijving omgeving en object
 • Onderhoudstoestand
 • Verontreiniging
 • Onderbouwing waardeoordeel
 • Publiekrechtelijke aspecten

  Stappenplan taxatie

Stap 1: Taxatie aanvragen
U vult de aanvraag voor taxatie zo volledig mogelijk in.

Stap 2: Contact
Binnen een werkdag wordt er telefonisch contact met u opgenomen.Er wordt een afspraak gemaakt voor de taxatie op een tijdstip dat het u schikt.

Stap 3: Taxatie
Op het afgesproken tijdstip zal een erkend taxateur verschijnen bij het betreffende object en hier de taxatie uitvoeren.

Stap 4: Taxatierapport
Het duurt ongeveer vijf dagen, gerekend vanaf de dag dat de taxatie heeft plaatsgevonden, dat u het taxatierapport in drievoud krijgt toegestuurd (twee originelen ingebonden en een losbladige zwart-wit kopie).

Stap 5: Nota
De nota wordt op uw verzoek naar u zelf gestuurd, maar kan ook naar een notaris of financieel adviseur gestuurd worden.

Ons taxatie tarief (alle prijzen inclusief 21% BTW)

Aangezien er in de afgelopen periode nogal het een en ander is gewijzigd op het gebied van taxaties (te denken valt aan NHG, valideren, milieuverklaringen, het aanleveren van vergelijkingspanden, stijging kosten kadaster, enzovoorts) en er ook regelmatig wijzigingen op handen zijn, maken wij graag voor u per individueel geval een zeer concurrerend aanbod.Bel of mail en binnen 1 dag hebt u ons aanbod binnen.

taxatie aanvragen